TESTEN

Via de trillingregistratie kan gemeten worden voor welke stoffen en ziekteverwekkers het lichaam gevoelig is en belasten.

Het testen van allergieën behoort ook tot de mogelijkheden.
Dit gebeurd door het resonantiefenomeen. Als de trilling van een stof in het lichaam aanwezig is treedt resonantie op zoals een stemvork reageert als de juiste trilling gegeven wordt. Hierbij is zeer weinig nodig om een groot effect te krijgen. Het bekende fenomeen dat een glas springt bij een hoge toon.

Het testen gebeurd doormiddel van het doormeten van acupunctuur punten aan de handen en voeten, door touch for "healthmethode" of door het gebruik van de biotensor.

De biotensor is een gevoelig apparaatje dat reageert op trillingen tussen de electrode van het apparaat en de persoon zelf.
Ik gebruik vooral de biotensor als testmiddel.
Als uitgetest is waarvoor een allergie bestaat of welke stoffen het lichaam belasten dan kan door het spiegelbeeld van de trilling te geven aan het lichaam deze verstorende trillingen ongedaan gemaakt worden.