GEHEEL

In de homeopathie kijken we naar het geheel om tot de keuze van het middel te komen. Dit is vergeleken met de gangbare geneeskunst bijzonder.

In de gangbare geneeskunst wordt naar steeds kleinere details en superspecialismen gekeken waardoor het overzicht verloren gaat.

Het idee dat we als mens uit verschillende onderdelen bestaan die los van elkaar zijn is eigenlijk vreemd.

Door de psyche los te koppelen van het lichaam hebben we het lichaam en psyche van elkaar vervreemd. Ze begrijpen elkaar niet meer.

Voor velen is het erger om psychisch iets te mankeren dan iets lichamelijks. Ook dit is vreemd. Psyche en lichaam zijn met elkaar verbonden of we ervoor kiezen of niet.

Zodra ziekte om de hoek komt kijken merken we dat de psyche beinvloed wordt. Een persoon met een eenvoudige griep zal de ene keer sterk vermoeid zijn en lusteloos, de andere keer mogelijk juist geirriteerd reageren. Op deze verschillen speelt de homeopathie in.

Het lichaam is een afspiegeling van de psyche. Invloeden op het lichaam hebben effect op de psyche.