INFECTIEZIEKTEN

Infectieziekten kunnen goed behandeld worden door homeopathische middelen. Vaak wordt gedacht dat dat niet kan, maar dat is niet zo.

Het principe van de homeopathie gaat ook voor infectieziekten op. Hierbij wordt wederom nauwkeurig bekeken wat precies de verschijnselen zijn en aan de hand daarvan een middel uitgezocht. Bij de genezing zien we dan een versneld proces waarbij de weerbaarheid van het lichaam zodanig verhoogd wordt dat de infectie van binnenuit opgelost wordt.

Bij het gebruik van antibiotica zien we vaak dat de bacterie aangepakt wordt en opgeruimd wordt. Echter de gevoeligheid voor deze bacterie wordt niet weggenomen. Zodat er de volgende keer weer even makkelijk dezelfde infectie kan optreden.

Bij een homeopathische behandeling zien we een verbetering van binnenuit en de gevoeligheid verdwijnt voor de betreffende infectie.

Voor elke infectie geldt dat je er alleen ziek van kunt worden als je er gevoelig voor bent. Dit is te verhelpen door homeopathische middeln te gebruiken.