POTENTIËREN

Potentiëren is het verdunnen en bij elke stap het schudden van de verdunning. De verdunning kan met puur water of deels aangevuld met alcohol gebeuren. Tijdens het potentiëren blijkt dat er informatie overgedragen wordt van het oorspronkelijke middel op de vloeistof. Hoe dit precies in zijn werk gaat is nog onzeker. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het water instaat is om een soort geheugen funktie te hebben. Het water maakt als het ware een afdruk van het oorspronkelijke middel. Recent onderzoek laat zien dat via spectofotometrie een homeopathische potentie te onderscheiden is van een gewone verdunning zonder het schudden. Dus kennelijk verandert er iets in de structuur van het water. Water staat bij veel onderzoekers onder de aandacht en blijkt vele nog niet begrepen eigenschappen te hebben.

Gangbare potenties zijn:

D-potentie:
C-potentie:
LM-potentie:
K-potentie:

1 op 10 verdunning
1 op 100 verdunning
1 op 50.000 verdunning
1 op 100 verdunning

Het getal achter de letter geeft het aantal stappen potentiëren weer bv d6 is een verdunning van 1 op 10 en 6 keer herhaald. Homeopathische middelen worden in vloeibare vorm, in tablet vorm en in korrelvorm geleverd.