WAAROM KIEZEN VOOR HOMEOPATHIE

In de homeopathie werken we niet tegen het lichaam / de klacht in maar gaan we met de klacht mee en nodigen we het lichaam uit om via een natuurlijke weg het evenwicht te herstellen, waarna de klachten geleidelijk verdwijnen.

Homeopathie is een natuurlijke manier van genezen zonder onderdrukking van klachten.

Homeopathie is een vloeiende beweging naar herstel.

Homeopathie nodigt het lichaam uit om zich te herstellen waarbij uitgegaan wordt van de ontwikkeling van de persoon naar een hoger plan.

Homeopathie is een geweldloze geneesmethode waarbij de persoon als geheel bekeken wordt en alszodanig gerespecteerd wordt.

In homeopathie wordt ziekte gezien vanuit het totale plaatje, waarbij allerlei oorzaken bekenen worden op zowel psychisch als lichamelijk gebied.

In de homeopathie wordt lichaam en psyche niet gescheiden,maar juist als een geheel gezien.

Homeopathie nodigt uit om naar eigen functioneren te kijken vanuit een liefde volle blik.

Uiteindelijk is de liefde de bron die de genezing brengt waarbij homeopathische geneesmiddelen behulpzaam kunnen zijn.