ONTSTAAN VAN ZIEKTE GEZIEN VAN UIT DE DUALITEIT

In de ideale situatie leven we vanuit liefde in verbinding met alles om ons heen. We staan vol energie in het leven, vol creativiteit en levenslust. We gaan met de stroom der ervaringen mee en staan in overgave aan het leven. Alles stroomt. We gaan in de stroom van de levensrivier mee.

Deze ideale situatie wordt weergegeven door de lemniscaat (de luie acht) of door de driedimensionele Tibetaanse Dordje.

LEMNISCAAT DORDJE

In werkelijkheid schrikken we als we in de stroom van de levensrivier terecht komen. Het lijkt heftig en ontstuimig. We worden bang en we proberen ons vast te klampen aan alles wat mogelijk is. Echter door het vastklampen wordt de situatie nog heftiger en dreigt het bootje om te slaan. De angst wordt nog groter. We vertrouwen het leven niet. We gaan in verzet. De stroom in ons wordt geblokkeerd en dit vertaalt zich in het lichaam door klachten

In de symbolen van de lemniscaat en dordje zien we de tweepoligheid van de aarde terug. Elk kenmerk heeft een tegenpool. Dit vinden we ook in onszelf terug. Mensen die heel zachtaardig zijn kunnen tevens bikkelhard zijn. Als een pool sterk getoond wordt dan is de tegenpool ook sterk aanwezig alleen niet getoond.

Het middelpunt waar de lijnen elkaar snijden is de bron van het al, de bron van liefde. Vanuit de liefde en gedragen door de liefde nemen we een tocht om tot ontdekking te komen van wie we zijn. We gaan de ervaring in op het aardse bestaan. Hoe meer we van de liefde afkomen als we de bocht ingaan hoe enger de ervaring wordt. Als we het te eng vinden stoppen we en de doorstromende beweging wordt gestopt. De ervaring wordt niet aangegaan en weggestopt. Het is te eng. Hier treedt een blokkade op.

UITEINDELIJK IS ANGST DE PRIMAIRE OORZAAK VAN ZIEKTE.

Wanneer we een blokkade weer willen opheffen is het noodzakelijk om de oorspronkeljk ervaring die tot de blokkade aanleiding gaf, alsnog aan te gaan. We doorleven de ervaring en de bocht kan genomen worden en we kunnen weer terug naar de liefdesbron. Uiteindelijk is het de liefde die ons draagt.

Klachten, als we ernaar durven en kunnen luisteren, geven informatie over de eronder liggende problematiek. Klachten geven vaak aan wat nodig is.
Het lichaam is een uniek en zeer intelligent instrument dat precies aangeeft wat goed is.
Door niet te luisteren naar het lichaam en naar jezelf kan het lichaam niets anders doen dan klachten produceren om aandacht te vragen.

Helaas wordt in de huidige tijd er alles aan gedaan om klachten te verdoezelen. Bij depressie wordt niet naar de depressie en de oorspronkelijke oorzaak gekeken, maar door een antidepressivum te geven wordt de depressie onderdrukt. De oorspronkelijke problematiek wordt niet aangepakt.

Ziekte is een manier van het lichaam om je bewust te laten worden dat er een onderliggend probleem is die om oplossing vraagt.

De onderliggende problemen zijn verbonden met ervaringen die we in het verleden of recent hebben gehad. Deze ervaringen zijn veelal diep in het onbewuste verborgen en niet zomaar te ervaren.

Homeopathische middelen hebben ook inzich om ervaringen te doen herbeleven. Veelal na een goed gekozen homeopatisch middel ervaren mensen de oorspronkelijke onderliggende situatie die tot de klachten aanleiding gaven, terug. Dit kan door beelden als in dromen zijn of puur door de pijnen van verdriet en boosheid terug te voelen.

Als mens zitten we vol met ervaringen die tot allerlei blokkades aanleiding hebben gegeven. Veelal treden deze blokkades op in de kindertijd. De kindertijd is een periode waar ervaringen zeer intens beleefd worden en diepe indruk maken. Door met het innerlijke kind te werken kan je hier zelf aan werken.