TARIEVEN

Eerste consult

100,00 Euro

Vervolgconsult (standaard)

50,00 Euro

Vervolgconsult (niet standaard)
afhankelijk van de tijd die nodig is
(in overleg)

50,00 Euro per halfuur

Telefonisch consult vanaf

15,00 Euro

Herhalingsrecept

10,00 Euro

De konsulten worden niet vergoed door de verzekeringen