KANKER EN HOMEOPATHIE EN BIORESONANTIETHERAPIE

Voor de duidelijkheid wil ik aangeven dat het behandelen van kanker met behulp van homeopathie en bioresonantietherapie een aanvullende behandeling is en niet de gangbare behandelingen vervangt.

Bij kanker hebben we te maken met een ziekteproces waarbij cellen hun oorspronkelijke groeibeperking zijn kwijt geraakt. Daardoor ontstaan er tumoren die in het lichaam ruimte gaan innemen en uiteindelijk het lichaam te gronde kan richten. Het is bekend dat er elke dag in een gezond lichaam kankercellen ontstaan. De hele dag door delen cellen zich om het lichaam instant te houden. Echter bij al die delingen ontstaan er ook fouten die de cellen zodanig veranderen dat er een ongeremde groei ontstaat.

In een goed functionerend lichaam is dit geen enkel probleem. Alle afwijkende cellen worden door het afweersysteem herkend en verwijderd. Als de afwijkende cellen niet herkend worden door het afweersysteem of het afweersysteem niet goed functioneert, dan kan er een tumor ontstaan.

In de gangbare behandelingen wordt vooral ingezet op het kapot maken van de tumorcellen door chemotherapie, chirurgie en bestralingen toe te passen. Hierdoor wordt de tumor massa vernietigd. Het nadeel is dat het veelal vele bijwerkingen geeft. Ook de gezonde cellen krijgen een stevige dosis vernietiging over zich heen. Met uiteindelijk als eindresultaat vaak een vermindering van het totale welbevinden, zoals moeheid, pijnen, en allerlei functionele klachten.

Homeopathie en bioresonantietherapie kunnen de restschade vaak in gunstige zin verbeteren. Ik heb menige patiënt zien verbeteren door homeopathie en bioresonantietherapie als aanvulling op de reguliere therapie toe te passen. Met bioresonantietherapie kan aanvullend de herkenbaarheid van de tumorcellen vergroot worden en de eromheen liggende weefsels versterkt worden om tot vernietiging over te gaan van de tumorcellen. Ook kan het afweersysteem versterkt worden om de tumor cellen beter aan te pakken. Het is een aanpak meer vanbinnen uit.

Op het symposium in Almelo op 3 en 4 november 2012 lieten de artsen vader en zoon Banerji vele voorbeelden zien waarbij tumoren zijn genezen zonder de reguliere methoden toe te passen. In hun kliniek worden de mensen uitgebreid onderzocht en de westerse onderzoek methoden toegepast als MRI. scan, röntgenfoto´s, etc. Veel van hun patiënten kunnen de hoge kosten van een reguliere behandeling niet opbrengen. Met eenvoudige homeopathische voorschriften zijn er toch duidelijke verbeteringen te zien op de tumor groei. (www.pbhrfindia.org)

De situatie in India is natuurlijk niet zondermeer naar Nederland over te zetten. Het laat echter wel zien dat homeopathische middelen duidelijke effecten kunnen hebben op het lichaam. Ook in de Verenigde Staten hebben ze vooral met slecht te behandelen hersentumoren succes gehad.

Bioresonantetherapie en homeopathie zie ik zelf als een aanvulling op de reguliere benadering van kanker. Het geeft een verbetering van gezondheidsbeleving. En kan het lichaam versterken om vorming van nieuwe kankercellen te verminderen.