HET INNERLIJKE KIND

Het innerlijke kind is het oorspronkelijke deel van ons. Hierin zijn alle ervaringen uit de jeugd opgeslagen. Het innerlijke kind kan verschillende facetten hebben en is verbonden met het hart en de liefde.

Vele ervaringen vanuit de jeugd hebben ons bepaald in het latere leven. Veel van onze gedragingen komen uit vorige ervaringen voort. Bij jezelf kan je vaak oude gedragspatronen terug vinden die moeilijk te doorbreken zijn. Situaties die op oudere situaties lijken roepen vaak een gevoel op waardoor je op een vaste wijze gaat reageren. Het weten van je gedrag en de rede daarvan is meestal niet genoeg om het gedrag te veranderen. Hoe komt dit?

Als kind wordt je geconfronteerd met een situatie die pijnlijk is. Als kind komt dan het overlevingsmechanisme omhoog en wordt het zeer pijnlijke gevoel weggestopt en een keuze gemaakt in handelen als eenzelfde situatie zich weer voordoet ter vorkoming van het pijnlijke gevoel. Voorbeeld: Als kind wordt je geconfronteerd met ouders die niet met gevoel om kunnen gaan. Ze zijn niet in staat om liefde te geven. Als kind is dit zeer pijnlijk en eigenlijk niet leefbaar. Er wordt dan door het kind een uitweg gezocht om dit gevoel van gemis aan liefde te voorkomen. Het kind besluit om zeer goed haat best te doen op school. De ouders overal in bij te staan etc. Opdat de ouders alsnog de liefde gaan geven wat gemist wordt. Er ontstaat een gedrag van hulpvaardigheid, het voor anderen klaarstaan opdat uiteindelijk het gemis opgelost zal worden

In het latere leven gaat dit patroon door ook al is de situatie gewijzigd en zijn er liefdevolle personen in het leven gekomen. Het patroon van voor een ieder klaar staan en het een ieder naar t zin te maken gaat door, waarbij de eiegen behoeften ondergeschikt zijn geworden. Er kan dan niet meer gestopt worden met het helpen. Door alsmaar te helpen is er geen tijd om het gevoel van het gemis aan liefde die er aan ten grondslag ligt te voelen.

Om uit de vicieuze cirkel te komen is het belangrijk om ten eerste te ontdekken van h dit gedrag geeft mij geen voldoening en zorgt er voor dat ik me onvrij voel in handelen. Ik sta alsmaar klaar voor anderen en kan geen neezeggen ook al kan het eigenlijk niet. Ik kan niet anders meer. Dit is de fase van de erkening gevolgd door de fase van de herkenning.

Als het duidelijk is geworden dat je van het vaste onvrije gedrag los wilt komen is het van belang om het onderliggende gevoel helder te krijgen. Wat voel ik eigenlijk als ik dit gedrag vertoon. Welk gevoel probeer ik te omzeilen. Door rustig te worden op de momenten dat je het betreffende gedrag vertoont kan uiteindelijk het onderliggen de gevoel duidelijk worden. In dit geval het gemis aan liefde. Is het gevoel je duidelijk ga dan in gedachten terug in de tijd en voel wanneer het gevoel in het verleden ook sterk aanwezig was.

Zet dan in gedachte het kind dat je toen was voor je neer. Dit hoeft geen duidelijk beeld te zijn. Het kan ook een schim zijn, of alleen een gevoel zijn etc.

Nu kan je voorzichtig contact maken met het kind voor je. Het kind waar het onderliggende gevoel sterk aanwezig was. Je kijkt naar je eigen verleden. Bij dit kind is het gevoel nog steeds aanwezig en niet verwerkt.

Hoe kan het verwerkt worden. Hier komt het mechanisme van de liefde aan te pas.

Vanuit liefde kan je dan als volwassene aan het kind datgene geven wat het kind nodig had. Door het tekort op te gaan vullen kan het tekort verdwijnen. De geschiedenis is dan niet veranderd. De pijnlijke situatie van toen blijft. Echter het tekort wat onstaan is kan verdwijnen. De werkelijke pijn gaat eraf.

Door de tekorten die je als kind hebt ervaren heb je een grote bewustwording verkregen. Het tekort zorgt ervoor dat je je hele leven er zeer gevoelig voor bent geworden en direkt bij anderen het herkent. Tevens heb je geleerd hoe je anderen daar het beste mee kunt helpen. In dit voorbeeld ontstaat een grote gevoeligheid voor mensen die dit tekort aan liefde voelen en weet je precies hoe je deze personen kunt benaderen om dit te kort te verzachten.

Wees ervan bewust dat je door op deze wijze te werken wel het intense gevoel van toen weer tegenkomt en dat er de nodige emoties los kunnen komen.

Ik raad dan ook aan om voor dit proces de tijd te nemen en bijvoorbeeld elke dag er een kwartier of een halfuur voor te nemen om te werken met het kind.

Geleideijk zul je merken dat de intensiteit eraf gaat en je in het dagelijkse leven geleidelijk je los kunt maken van het vaste patroon waain je zat. Er ontstaat vrijheid in handelen in situaties die voorheen vast lagen.

Weet ook dat elke keer dat je een aspect van jezelf hebt aangezien, hebt doorvoelt dat er daarna weer nadere aspecten naar boven kunnen komen.

Het leven wordt er zeer boeiend door en de zelfkennis neemt zienderogen toe. Het hart wat bij velen geschaad is in het verleden kan weer langzaam zich openen.

De liefde kan zich weer tonen in de mens.

Uiteindelijk hebben we alles te doorvoelen om volledig in liefde te kunnen staan. Hoe pijnlijk het ook kan zijn.

Bij dit proces kunnen gesprekken en homeopatisch middelen van grote waarde zijn om diepgaande preocessen te versnellen en te vergemakkelen.